Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Literatura Premis Literaris

Premis Literaris

Cap premis

Per tradició els premis literaris tenen l’objectiu d’esperonar la creació dels autors i ser una plataforma útil per donar a conèixer la seva obra i facilitar-ne, a més, la publicació final, que és, en definitiva, el que dóna sentit a una obra, arribar als lectors.

L’Ajuntament de Lleida, en el convenciment que aquest és un excel·lent canal per atènyer aquestes fites, va instaurar fa molt de temps dos premis literaris en aquest sentit i els va dedicar a dos gèneres fonamentals: la poesia i l’assaig, dos gèneres que donen notícia de la normalitat cultural d’un país.
Els dos premis en qüestió foren batejats amb els noms de dos autors de prestigi de la literatura catalana generada des de Lleida: Màrius Torres, pel que fa al premi de poesia, i Josep Vallverdú, pel que fa al premi d’assaig.

Tots dos premis compten amb jurats formats per intel·lectuals de primera línia del nostre país.

Ambdós guardons són convocats anualment i són atorgats públicament al mes de novembre.

 

BASES DELS PREMIS LITERARIS 2021

Si us voleu descarregar les bases dels Premis Literaris 2021. Cliqueu en aquest enllaç

Convocatòria BOP del 38è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2021


Premi d’assaig 38a convocatòria Josep  Vallverdú 2021

1. L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut  d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 38è Premi d’assaig Josep  Vallverdú 2021 per tal de promoure el conreu de l’assaig en català al nostre país.

2. S’hi podran presentar autors i autores amb assaigs de tema lliure escrits en llengua catalana.

3. El gènere dels originals a presentar ha de ser assaig en qualsevol de les seves modalitats: literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic, etc.

4. Els originals presentats han d’ésser inèdits i no han d’estar pendents de veredicte de qualsevol altre concurs ni han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni totalment ni parcialment.

5. El termini de presentació d’originals s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà el 10 de setembre de 2021.

6. El lloc de presentació d’originals serà a l’Oficina Municipal d’atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida) Rambla Ferran 32, 25007 Lleida. Horari d’atenció al públic i instruccions d’accés: consulteu-los al web http://omac.paeria.cat o al telèfon 973 67 80 60.

7. Un cop presentat un original no es podrà enretirar de concurs fins que s’hagi fet públic el veredicte.

8. El divendres 19 de novembre de 2021 es farà públic el veredicte del jurat.

9. El jurat és format per personalitats del món literari català. La composició concreta del jurat es farà

pública oportunament al web de l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat/cultura amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció d’originals.

10. El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, és inapel·lable.

11. La dotació serà de NOU MIL euros (9.000 €). Sobre aquest import s’efectuaran les deduccions que legalment o reglamentàriament pertoqui.

12. Els originals presentats a paper han de tenir una extensió de 150 fulls DIN-A4, aproximadament, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Cal presentar l’exemplar per duplicat. Els originals han de portar un títol i un pseudònim i la indicació explícita del premi al qual s’opta, però en cap cas no hi ha de constar ni el nom ni cap dada personal de l’autor/a.

Cal acompanyar-los d’un sobre format americà tancat (plica), a l’exterior del qual figuraran, novament, el títol i el pseudònim que constin al treball, així com la indicació explícita del premi al qual s’opta.

A l’interior del sobre (plica) cal fer constar: títol de l’obra i pseudònim, indicació del premi al qual s’opta, nom i cognoms de l’autor/a, fotocòpia del DNI (ambdues cares), adreça postal, adreça electrònica, telèfons de contacte (mòbil i/o fix) i un breu currículum (lloc i any de naixement, lloc de residència, trajectòria professional, publicacions, premis, col·laboracions escrites a diaris o revistes, etc.), així com una declaració signada segons la qual l’original presentat no està pendent de veredicte de qualsevol altre concurs ni ha estat guanyador d’un altre premi, ni totalment parcialment.

13. Els originals no premiats es poden recollir, per qui acrediti ser-ne l’autor, abans del 3de desembre de 2021, a la Regidoria de Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de Lleida (Av. Blondel 64, 25002 de Lleida, Secció de Publicacions i literatura, en horari de 9h a 13h). Passat aquest termini, l’organització destruirà els originals no recollits.

14. Per acord entre les institucions convocants del premi i Pagès editors, l’obra guardonada podrà ser publicada per aquesta editorial, la qual, a aquest efecte, oferirà a la persona guanyadora un contracte d’edició.

15. La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases.

 

 

Convocatòria BOP del 26è Premi de poesia Màrius Torres 2021

Premi de poesia 26a convocatòria Premi de poesia Màrius Torres 2021

1. L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 26è Premi de poesia Màrius Torres 2021 per tal de promoure el conreu de poesia en català al nostre país.

2. S’hi podran presentar autors i autores amb poemaris de tema lliure escrits en llengua catalana.

3. Els originals, escrits en vers, hauran de ser inèdits i no han d’estar pendents de cap veredicte ni haver estar guardonats en altres certàmens literaris ni totalment ni parcialment.

4. La dotació serà de NOU MIL euros (9.000 €). Sobre aquest import s’efectuaran les deduccions que legalment o reglamentàriament pertoqui.

5. El termini de presentació d’originals s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà el 10 de setembre de 2021.

6. El lloc de presentació d’originals serà a l’Oficina Municipal d’atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida) a Rambla de Ferran 32, 25007 Lleida. Horari d’atenció al públic i instruccions d’accés, consulteu-los al web http://omac.paeria.cat o al telèfon 973 67 80 60.

7. Un cop presentat un original no es podrà enretirar de concurs fins que s’hagi fet públic el veredicte.

8. El divendres 19 de novembre de 2021 es farà públic el veredicte del jurat.

9. El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, és inapel·lable.

10. El jurat és format per personalitats prestigiades del món literari català.La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web de l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat/cultura amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció d’originals.

11. L’extensió de l’original ha de ser l’habitual en un volum de poesia.

12. Els originals, a paper i mecanografiats, han de portar un títol i un pseudònim i la indicació explícita del premi al qual opten, però en cap cas no hi ha de constar ni el nom ni cap dada personal de l’autor/a. El poemari ha de portar un índex (títoldel poema i pàgina corresponent). Caldrà presentar 6 còpies de l’original.

13. Caldrà acompanyar els originals d’un sobre format americà tancat (plica), a l’exteriordel qual hi ha de figurar novament el títol i el pseudònim que consten en l’obra presentada, així com la indicació del premi al qual s’opta. A l’interior del sobre (plica) cal fer constarel títol de l’obra presentada i el pseudònim, la indicació del premi al qual s’opta, el nom i cognoms de l’autor/a, fotocòpia del DNI (ambdues cares), l’adreça postal, l’adreça electrònica, els telèfons (mòbil i/o fix) de contacte i un breu currículum (lloc i any de naixement, lloc de residència, trajectòria professional, publicacions, premis, col·laboracions escrites a diaris o revistes, etc.), així com una declaració signada segons la qual l’original presentat no està pendent de veredicte de qualsevol altre concurs ni ha estat guanyador d’un altre premi ni parcialmentni totalment.

14. Un cop fet públic el veredicte, les obres presentades al guardó no podran ser recuperades i seran destruïdes per l’organització.

15. Per acord entre les institucions convocants del premi i Pagès editors, l’obra guardonada podrà ser publicada per aquesta editorial, la qual, a aquest efecte, oferirà a la persona guanyadora un contracte d’edició.

16. La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases.

 

IMPORTANT:

Ateses les mesures i les limitacions d’atenció presencial a l'Oficina municipal d’atenció ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de  Lleida aplicades des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19,

ES RECOMANA que la presentació d'originals que optin  als premis literaris 2021 (38è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 26è Premi de poesia Màrius Torres) SIGUI PREFERENTMENT per CORREU POSTAL a l'adreça de l'OMAC, Rambla Ferran núm.32, 25007 Lleida dins del termini establert i atenent totes les indicacions corresponents recollides en les convocatòries respectives, atès que el lliurament presencial NOMÉS serà possible amb  cita prèvia, que caldrà assegurar amb molta antelació perquè el número de torns per dia és limitat.

Per demanar cita prèvia a l’OMAC (Oficina municipal d’atenció ciutadana) cliqueu:  https://citaoficines.paeria.cat/

 

El termini de presentació d'originals s'iniciarà el 31 de maig i finalitzarà el 10 de setembre de 2021

 

Membres del jurat del 38è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2021:

Jaume Barrull

Anna Berga

Elena Cascacuberta

Teresa Iribarren

Màrius Serra

 

Membres del jurat del 26è Premi de poesia Màrius Torres 2021:

Eva Baltasar

Mireia Calafell

M. Antònia Massanet

Pere Pena

Jordi Virallonga

 

 

 

Dues dones guanyen per primera vegada els Premis Literaris de Lleida de 2020

La valenciana Lourdes Toledo guanya el 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú i la barcelonina, establerta a les Borges Blanques, Meritxell Cucurella-Jorba, el 25è Premi de poesia Màrius Torres

Per primera vegada a la història dels Premis Literaris dues dones han estat les guanyadores dels guardons. La valenciana Lourdes Toledo ha guanyat el 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú amb ‘La inquietud (Dietari 2018-2019)” i la barcelonina, establerta a les Borges Blanques, Meritxell Cucurella-Jorba, el 25è Premi de poesia Màrius Torres amb “La volumetria del neguit”.

El jurat del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú format per Jaume Barrull, Anna Berga, Elena Casacuberta, Teresa Iribarren i Màrius Serra ha considerat que l’obra ‘La inquietud (Dietari 2018-2019)” de Lourdes Toledo ha estat la mereixedora del premi. Així mateix, el del 25è Premi de poesia Màrius Torres amb Eva Baltasar, Jordi Marrugat, M. Antònia Massanet (nova incorporació d’enguany, renovant Cèlia Sànchez Mústich), Pere Pena i Jordi Virallonga (nova incorporació d’enguany, renovant Eduard Sanahuja) ha triat com a obra guanyadora “La volumetria del neguit” de Meritxell Cucurella-Jorba.

El regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, un cop ha conegut el veredicte dels jurats dels dos premis, ha felicitat les dues guardonades i ha destacat les paraules del jurat pel que fa a la qualitat de les dues obres premiades.

Cal destacar que s’han presentat un total de 21 originals al Premi d’assaig Josep Vallverdú i 57, al Premi de poesia Màrius Torres la qual cosa demostra “la vitalitat cultural del país, així com que la cultura és essencial”, ha posat de relleu el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Joanjo Ardanuy”.

A més, per primera vegada l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida han igualat la dotació econòmica dels Premis Literaris i, per tant, rebran la mateixa dotació, 9.000 €.

 

 

 

L'acte de lliurament dels Premis Literaris 2020, es retransmetrà

aquest divendres en directe pel canal de Youtube de Paeria

A les 19.00 h des de l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.

Es retransmetrà via streaming l'ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS LITERARIS 2020 conduït per l'escriptora i actriu ESTEL SOLÉ

L’acte de lliurament dels Premis Literaris 2020 es retransmetrà en directe pel canal de Youtube de Paeria el proper divendres, 20 de novembre, a les 19.00 hores, des de l’Auditori Municipal Enric Granados. Ateses les mesures sanitàries actuals per la CoVID-19, la gala s’ha de celebrar sense públic i, per tant, només es podrà seguir per streaming.

Així mateix, la roda de premsa per donar a conèixer els/les guanyadors/es del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú i el 25è Premi de poesia Màrius Torres es farà el mateix divendres, a les 11.00 hores, des del Saló del Retaule de la Paeria.

S’han presentat un total de 21 originals al Premi d’assaig Josep Vallverdú amb procedències de Lleida, Girona, Barcelona, País Valencià, Alacant i les Illes Balears; i 57, al Premi de poesia Màrius Torres de la província Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Illes Balears i Andorra.

Cal recordar que l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida igualen per primera vegada la dotació econòmica dels Premis Literaris i, per tant, rebran la mateixa dotació, 9.000 €.

 

Lliurament dels guardons

37è Premi d'assaig Josep Vallverdú

25è Premi de poesia Màrius Torres

#premisliterarislleida
Acció poètica

EN EL TEU NOM, Diàleg de poemes (25 edicions del Premi de poesia Màrius Torres 1996-2020)

 

Intèrprets:
Núria Casado, M. Àngels López, Núria Miret i Marta Rosell (actrius)
Joan Cebolla (trombó)
Jul Frayssinet (guitarra)
Ignasi González (contrabaix)
📢 Ateses les mesures sanitàries actuals causades per la Covid-19, l'acte se celebra sense públic i només podrà seguir-se en streaming.

COMPOSICIÓ DEL JURAT DELS PREMIS LITERARIS 2020


El jurat del 37è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2020 està format per:

Jaume Barrull
Anna Berga
Elena Casacuberta
Teresa Iribarren
Màrius Serra

El jurat del 25è Premi de poesia Màrius Torres 2020 està format per:

Eva Baltasar
Jordi Marrugat
Maria Antònia Massanet
Pere Pena
Jordi Virallonga

 

 

 

 

La Paeria i la Diputació de Lleida igualen per primera vegada la dotació econòmica dels Premis Literaris


La Paeria i la Diputació de Lleida igualen per primera vegada la dotació econòmica dels Premis Literaris

Ajuntament de Lleida

REGIDORIA DE CIUTAT I CULTURA

Tant els/les guanyadors/es del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú i el 25è Premi de poesia Màrius Torres rebran 9.000 €

S’han presentat un total de 21 originals al Premi d’assaig Josep Vallverdú i 57, al Premi de poesia Màrius Torres

Es treballa en diferents escenaris per tal de poder celebrar la gala de lliurament dels premis el proper 20 de novembre a l’Auditori Municipal Enric Granados

L’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida igualen per primera vegada la dotació econòmica dels Premis Literaris. Així ho ha anunciat el regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, i el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Joanjo Ardanuy, que avui han presentat el 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú i el 25è Premi de poesia Màrius Torres.

Rutllant ha posat de relleu que “hem cregut convenient que tant els/les guanyadors/es del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú i el 25è Premi de poesia Màrius Torres rebin la mateixa dotació, 9.000 € i més tenint en compte la important efemèride que celebra el  Premi de poesia Màrius Torres”.

El regidor de Ciutat i Cultura ha explicat que s’han presentat un total de 21 originals al Premi d’assaig Josep Vallverdú amb procedències de Lleida, Girona, Barcelona, País Valencià, Alacant i les Illes Balears; i 57, al Premi de poesia Màrius Torres de la província Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Illes Balears i Andorra.

 

Jurats

El jurat del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú estarà format per Jaume Barrull, Anna Berga, Elena Casacuberta, Teresa Iribarren i Màrius Serra; i el del 25è Premi de poesia Màrius Torres per Eva Baltasar, Jordi Marrugat, M. Antònia Massanet (nova incorporació d’enguany, renovant Cèlia Sànchez Mústich), Pere Pena i Jordi Virallonga (nova incorporació d’enguany, renovant Eduard Sanahuja).

 

Gala de lliurament dels Premis Literaris

Rutllant també ha explicat que es preveu celebrar la gala el proper divendres 20 de novembre a l’Auditori Municipal Enric Granados, tot i que es treballa en diferents alternatives en funció de les restriccions i les possibilitats que hi hagi de celebrar-la. “En principi, contemplem una gala austera amb les autoritats i els premiats, si no es pogués celebrar presencialment es faria en streaming” .

Per a la Gala literària s’ha previst una acció poètica íntima per celebrar les 25 edicions del Premi de poesia Màrius Torres amb un DIÀLEG DE POEMES, sota el títol EN EL TEU NOM, en clara referència i homenatge al poeta que dona nom al Premi de poesia de Lleida: Màrius Torres.

En aquesta proposta es fa un circuit pels poemaris guanyadors del Premi Màrius Torres al llarg de la seva trajectòria de 25 anys i s’estableix un diàleg de versos dels poemaris que han rebut el premi al llarg d’aquests anys, alhora que es produeix un segon nivell de diàleg amb els poemes del propi Màrius Torres.

Aquest recital íntim serà defensat per 4 actrius (Núria Miret, Núria Casado, M.Àngels López i Marta Rosell) i per un trio  musical (Joana Cebolla,  Jul Frayssinet i Ignasi Gonzàlez al trombó, guitarra i contrabaix, respectivament) que replicarà els blocs de poemes amb el llenguatge musical. Els poemes que dialogaran són dels següents autors, guanyadors  en les edicions anteriors del Premi Màrius Torres (1996-2019): Anna Garcia Garay (Premi Màrius Torres 2019), Amadeu Vidal (Premi Màrius Torres 2018), Carles Morell (Premi Màrius Torres 2017), Albert Garcia Elena (Premi Màrius Torres 2016), Jordi Virallonga (Premi Màrius Torres 2015), Nati Soler (Premi Màrius Torres 2014), Pere Pena (Premi Màrius Torres 2013),  Àngels Marzo (Premi Màrius Torres 2012), Amadeu Vidal (Premi Màrius Torres 2011), Eva Baltasar (Premi Màrius Torres 2010), Gabriel Pena (Premi Màrius Torres 2009),  Joan Duran (Premi Màrius Torres 2006),  Josep Doménech (Premi Màrius Torres 2005), Júlia Zabala (Premi Màrius Torres 2004), Josep Tuset ( Premi Màrius Torres 2003), Joan Baptista Campos (Premi Màrius Torres 2002),  Anna Aguilar-Amat (Premi Màrius Torres 2001), Josefa Contijoch (Premi Màrius Torres 2000), Txema Martínez (Premi Màrius Torres 1999), Francesc Burguet (Premi Màrius Torres 1998), Jordi Julià (Premi Màrius Torres 1997) i Víctor Obiols (Premi Màrius Torres 1996).

 

 

 

PREMIS LITERARIS 2020

37è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 25è Premi de poesia Màrius Torres

iamtge de

PUBLICADA CONVOCATÒRIA 37ena edició Premi d'assaig Josep Vallverdú 2020


El Butlletí Oficial de la província de Lleida, núm. 109 de 8 de juny de 2020, publica la convocatòria de la 37ena edició del Premi d'assaig Josep Vallverdú. S'adjunta enllaç
El termini de presentació d'originals s'iniciarà el 9 de juny i finalitzarà el 17 de setembre 2020.
Si us voleu descarregar les bases. Cliqueu aquí

PUBLICADA CONVOCATÒRIA 25ena edició Premi de poesia Màrius Torres 2020


El Butlletí Oficial de la província de Lleida, núm. 109 de 8 de juny de 2020, publica la convocatòria de la 25ena edició del Premi de poesia Màrius Torres.  S'adjunta enllaç
El termini de presentació d'originals s'iniciarà el 9 de juny i finalitzarà el 17 de setembre 2020.
Si us voleu descarregar les bases. Cliqueu aquí

 

 

 

IMPORTANT:
Ateses les circumstàncies d'excepcionalitat i les limitacions d'atenció presencial a l'Oficina municipal d'Atenció ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de  Lleida causades per la crisi de la COVID-19, ES RECOMANA que, enguany, la presentació d'originals que optin  a ambdós premis literaris (37è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 25è Premi de poesia Màrius Torres) SIGUI PREFERENTMENT per CORREU POSTAL a l'adreça de l'OMAC, Rambla Ferran n.32, 25007 Lleida dins del termini establert i atenent les indicacions corresponents recollides en les convocatòries respectives , atès que el lliurament presencial només serà possible amb  cita prèvia, que caldrà assegurar amb molta antelació perquè el número de torns és limitat.

 

 

 

 

 

GUANYADORS DELS PREMIS LITERARIS 2019

36è Premi d’assaig Josep Vallverdúguanyadors dels premis literaris 2019
Títol: Les Arnes de  Bendicó
Núm. Original:     5
Pseudònim: Josep Tomàs

Jordi Romeu Rovira
(Santa Margarida i els Monjos, 1960)

És periodista, editor i llibreter
Autor d’El Calze (València, Editorial 3i4, 2015) i de la monografia històrica Cooperació, solidaritat, cultural i lleure. Cent anys d’història de la Cumprativa de Llorenç del Penedès 1918-2018 (Vilafranca del Penedès, Edicions i Propostes Culturals Andana, 2018).
Ha col·laborat en diversos treballs historiogràfics col·lectius en l’àmbit del Penedès i sobre temàtica vitivinícola. En aquest sentit, és autor del volum Els vins i caves de Catalunya. Les Denominacions d’Origen: història, patrimoni i paisatge.
Col·laborador del suplement Cultura del diari Avui i amb una àmplia activitat com a divulgador en l’àmbit del cinema i la literatura.


24è premi de poesia Màrius Torres
Títol:     Dietari del buit
Pseudònim: Maggie O’Connell
Núm. Original:     14

Anna Garcia Garay
(Sabadell, 1972)

S’inicia en el món literari com a afició quan obre el seu primer blog, Univers privat, l’any 2004. L’any 2006 guanya el primer premi de poesia Miquel Martí Pol del Principat d’Andorra amb el poemari Desfent camins; el 2007 queda finalista en el certamen Gat Literari de Torelló amb el recull de poemes Funambulismes a la corda fluixa de la nit.

El 2009 guanya el tercer premi del concurs e- Poemes convocat per
La Vanguàrdia amb el poema “Beatus Ille”, l’any 2010 queda entre els set finalistes del IX Premi de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater amb el recull poètic Tot allò que vaig voler dir-te.
El 2011 guanya el XVII Premi de Poesia Joan Llacuna d’Igualada amb l’obra Assassins de margarides (Viena edicions, 2012).
Guanyadora de l’onzè Premi de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater amb Els mots encreuats (Edicions 62, 2012).

Ha participat en projectes literaris conjunts de l’Associació de Relataires en Català (ARC), gestiona el Tot Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat des del 2012, és membre del jurat del premi literari Mossèn Narcís Saguer de Vallgorguina, recomana poesia a la publicació digital Weekand Sabadell, escriu articles d’opinió al Diari de Sabadell i manté el seu blog (https://an-tavia-na.blogspot.com/ ) des del 2006.

 

 

 

ACTES / PREMIS LITERARIS 2019

setmana actes premis literaris 2019

Dimarts 12 de novembre
19 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador

Gratuït

«PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LES OBRES GUANYADORES DELS PREMIS LITERARIS 2018 de Lleida»

Editades per Pagès Editors
Atles d’aigua i pedra de Josep Ballester Roca (35è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2018) i Emboscada d'Amadeu Vidal i Bonafont (23è Premi de Poesia Màrius Torres 2018)


Dimecres 13 de novembre
19 h. Sala 2 del Teatre municipal de l’Escorxador
Gratuït / aforament limitat

DEBAT

«REPENSEM LLEIDA DES DE LA CULTURA»

A càrrec de Joana Bonet, Lluís Foix (periodistes) i Francesc Serés (escriptor), sota la moderació d’Anna Sàez (periodista)

 

 

 

 

Divendres, 15 de novembre

nit de concessió dels premis literaris 201919 h. Sala 1 de l’Auditori municipal Enric Granados

Gratuït. Limitada a l’aforament de la sala

«GALA PÚBLICA DE CONCESSIÓ DELS PREMIS LITERARIS de Lleida 2019 - 36è Premi d’assaig Josep Vallverdú i 24è Premi de poesia Màrius Torres»

Conduïda per Martí Gironell (periodista i escriptor)
Espectacle LLACH POETA Intèrprets Joan Berlanga (paraula) i Albert Flores (piano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURATS DELS PREMIS LITERARIS 2019

36è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2019 compost per:

 • Jaume Barrull
 • Anna Berga
 • Elena Casacuberta
 • Teresa Iribarren
 • Màrius Serra

 

24è Premi de Poesia Màrius Torres 2019 compost per:

 • Eva Baltasar
 • Jordi Marrugat
 • Pere Pena
 • Eduard Sanahuja
 • Cèlia Sànchez-Mústich

 

 

 

CONVOCATÒRIES DELS PREMIS LITERARIS 2019

Els dos premis es regiran per les Bases publicades al BOP número 73 de data 15 d'abril de 2014

Bases del Premi d'Assaig Josep Vallverdú, publicacdes al BOP número 73 de data 15 d'abril de 2014

Bases del Premi de Poesia Màrius Torres, publicacdes al BOP número 73 de data 15 d'abril de 2014

 

Bases dels premis literaris 36è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2019 i 24è Premi de poesia Màrius Torres 2019. Cliqueu aquí.


bases premis literaris 2019Convocatòria del 36è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2019

L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 36è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2019 per tal de promoure el conreu de l’assaig en català al nostre país.

 

Convocatòria del 24è Premi de poesia Màrius Torres 2019

L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el
24è Premi de poesia Màrius Torres 2019 per tal de promoure el conreu de poesia en català al nostre país.

 

El jurat del 36è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2019 compost per:

 • Jaume Barrull
 • Anna Berga
 • Elena Casacuberta
 • Teresa Iribarren
 • Màrius Serra

 

El jurat del 24è Premi de Poesia Màrius Torres 2019 compost per:

 • Eva Baltasar
 • Jordi Marrugat
 • Pere Pena
 • Eduard Sanahuja
 • Cèlia Sànchez-Mústich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premis Literaris 2018

 Es donen a conèixer els guanyadors dels Premis Literaris 2018

Josep Ballester Roca (guanyador del premi d'assaig Josep Vallverdú 2018) i Amadeu Vidal i Bonafont (guanyador del premi Poesia Màrius Torres 2018). imatge de Paeria Comunicació

premis literaris 2018El passat divendres 16 de novembre, es va fer públic en roda de premsa al Saló de Plens del Palau de la Paeria, els veredictes dels jurats dels Premis Literaris de Lleida, convocats per l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida a través de l'institut d'Estudis Ilerdencs.

La participació als dos premis ha comptat amb un total de 57 originals, 39 dels quals opten al 23è premi de poesia Màrius Torres, amb una dotació de 6.000 €, i 18 originals que opten el 35è premi d'assaig Josep Vallverdú, amb una dotació de 9.000 €.

Es van reunir els jurats dels dos premis per a emetre veredicte.

 

 

El jurat del 35è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2018 compost per:

 • Elena Casacuberta
 • Teresa Iribarren
 • Màrius Serra
 • Salvador Giner
 • Josep M. Sala-Valldaura

 

Van fallar a favor de l'obra: Atles d’aigua i pedra de Josep Ballester Roca

Josep Ballester Roca (València)

En 1985 es va llicenciar en Filologia catalana. Des de llavors ha estat professor de llengua i literatura contemporània de batxillerat i a la Universitat de València. També vicepresident de l’ AELC i és membre de l'AJELC  (Assocació de Joves Escriptors en Llengua Catalana , AILLC Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes  (North American Catalan Society) i del PEN català. Ha col·laborat a les publicacions El Temps, Reduccions, La RellaAvuiLevanteTVV, Aiguadolç, Revista de Catalunya, L'Illa, Revista de Lletres, Daina, Serra d'OrEl País.

 

El jurat del 23è Premi de Poesia Màrius Torres 2018 compost per:

 • Josepa Contijoch
 • Xavier Macià
 • Jordi Marrugat
 • Eduard Sanahuja
 • Cèlia Sànchez-Mústich

 

Van fallar a favor de l'obra: Emboscada d' Amadeu Vidal i Bonafont

Amadeu Vidal i Bonafont (Barcelona, 1973)

És enginyer forestal per la Universitat de Lleida. Treballa en el foment d'associacions de propietaris forestals i en la restauració de boscos cremats. Ha estat guardonat amb diferents premis: Amadeu Oller (1991), Premi Anna Dodas (1993), Premi Ciutat de Mallorca (1995). És autor de les següents obres poètiques publicades: Pou de tardor (Barcelona, 1991), Cor de metall (Ciutat de Mallorca, 1995), Nits d'Encens (Barcelona, 1992), Forestlàndia (Ciutat de Mallorca, 1999 i finalista del premi Miquel Àngel Riera 1997). Amb l'obra Invisibles,(Barcelona, 1996) ha estat guardonat amb el premi Salvador Espriu per a poetes joves 1995. Amb Les hores salvades, (Barcelona, 2001). Guardonat amb el Premi Josep M. López Picó 2000. 120 dracmes (Ciutat de Mallorca, 2006). L'última obra publicada ha estat Projeccions (Pagès Editors, 2010) guardonat amb el Premi Grandalla 2009. L’any 2011 guanya el 16è premi de poesia Màrius Torres amb el poemari Juny.

 

 

 

Presentació de les obres guanyadores dels Premis Literaris 2017 publicades per Pagès editors: Good bye, veritat de Joan Garcia del Muro (34è Premi d’assaig Josep Vallverdú) i Disponibilitat de Carles Morell ( 22è Premi de poesia Màrius Torres)

Dimecres, 7 de novembre
19 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador
Entrada lliure i gratuïta

Ho organitza: Ajuntament de Lleida i Pagès editors

 

Gala pública de concessió del 35è Premi d’assaig Josep Vallverdú i 23è Premi de poesia Màrius Torres conduïda per l’escriptor i periodista Martí Gironell.


Divendres, 16 de novembre de 2018nit de concessio premis literaris 2018
19 h. Sala 1. Auditori Municipal Enric Granados
Entrada lliure i gratuïta limitada a l'aforament de la sala


Estrena de l’espectacle literari  CAMP D’ALZINES. 80 anys de camí PÀMIAS, en homenatge al poeta Jordi Pàmias (Premi Nacional de cultura 2018)

Intèrprets:  
Sílvia Bel i Manuel Veiga
Formació de l’ Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Jordi Castellà (piano i arranjaments)
Xesco Grau (flauta travessera)

Ho organitza: Ajuntament de Lleida
Hi col·labora: Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

 

 

 

 

 

 

 

 

Gairebé una seixantena d’obres opten als Premis Literaris 2018 en la 35ena edició del Premi d’assaig Josep Vallverdú i la 23ena edició del Premi de poesia Màrius Torres

35è Premi d’assaig Josep Vallverdú
23è Premi de poesia Màrius Torres

La Nit literària de Lleida se celebrarà el divendres 16 de novembre en el marc de l’Auditori Enric Granados, a les 19h.

La concessió pública del trenta-cinquè  Premi d’assaig Josep Vallverdú i del Premi de poesia Màrius Torres, que enguany arriba a la seva vint-i-tresena edició, convocats per l’Ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, es durà a terme en el decurs d’una gala literària conduïda  per l’escriptor i  periodista Martí Gironell.

La participació d’autors d’arreu de Catalunya als premis literaris de Lleida ha depassat el mig centenar  d’originals, 39  dels quals concursen en el premi de poesia Màrius Torres  i un total de 18, que opten al premi d’assaig Josep Vallverdú.

El jurat del Premi d’assaig Josep Vallverdú està format per Elena Casacuberta, Salvador Giner, Teresa Iribarren, Josep M. Sala-Valldaura i Màrius Serra.

El jurat del Premi de poesia Màrius Torres està format per Josefa Contijoch, Xavier Macià, Jordi Marrugat, Eduard Sanahuja, i Cèlia Sànchez- Mústich.

L’acte públic donarà a conèixer els guardonats en les dues modalitats, amb qui el conductor de la vetllada, Martí Gironell,  mantindrà una tertúlia literària, que ens acostarà a les dues obres premiades i als seus autors respectius.

Com és habitual, la segona part de la gala oferirà un espectacle literari que enguany s’emmarca en la celebració del 80è aniversari del poeta JORDI PÀMIAS, recentment guardonat amb el  Premi Nacional de Cultura 2018.
L’estrena de l’ espectacle CAMP D’ALZINES. 80 anys de camí Pàmias, produït per l’Ajuntament de Lleida, ens acostarà  a la figura i l’obra del poeta de Guissona.


L’espectacle multidisciplinari pautat per un discurs audiovisual, estarà interpretat per l’actriu Sílvia Bel i l’actor Manuel Veiga,  amb la música en directe d’un duet de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

 

CONVOCATÒRIES DELS PREMIS LITERARIS 2018

CARTELL PREMIS LITERARIS 2018

Podeu consultar les Bases

 

Convocatòria del 35è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2018


L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 35è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2018 per tal de promoure el conreu de l’assaig en català al nostre país.

 

Convocatòria del 23è Premi de poesia Màrius Torres 2018

L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el
23è Premi de poesia Màrius Torres 2018 per tal de promoure el conreu de poesia en català al nostre país.

 

 

 

El jurat del 35è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2018 composat per:

 • Elena Casacuberta
 • Teresa Iribarren
 • Màrius Serra
 • Salvador Giner
 • Josep M. Sala-Valldaura

 

El jurat del 23è Premi de Poesia Màrius Torres 2018 composat per:

 • Josepa Contijoch
 • Xavier Macià
 • Jordi Marrugat
 • Eduard Sanahuja
 • Cèlia Sànchez-Mústich


Es donen a conèixer els guanyadors dels Premis Literaris 2017

Es donen a conèixer els guanyadors dels Premis Literaris 2017

Herminia Sirvent


El passat divendres 17 de novembre, es va fer públic en roda de premsa al Saló de Plens del Palau de la Paeria, els veredictes dels jurats dels Premis Literaris de Lleida, convocats per l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida a través de l'institut d'Estudis Ilerdencs.

La participació als dos premis ha comptat amb un total de 50 originals, 40 dels quals opten al 22è premi de poesia Màrius Torres, amb una dotació de 6.000 €, i 10 originals que opten el 34è premi d'assaig Josep Vallverdú, amb una
dotació de 9.000 €.

La nit de dijous 16 de novembre es van reunir els jurats dels dos premis per a emetre veredicte.

El jurat del 34è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2017 composat per:

 • Elena Casacuberta
 • Teresa Iribarren
 • Màrius Serra
 • Salvador Giner
 • Josep M. Sala-ValldauraVan fallar a favor de l'obra: "Good bye, veritat" de Joan Garcia del Muro i SolansJoan Garcia del Muro i Solans
(Lleida, 1961)
És filòsof i un dels assagistes més guardonats en literatura catalana. Professor de filosofia a la Universitat Ramon Llull i a l’IES Mercè Rodoreda de l’Hospitalet de Llobregat.
Ha resultat guanyador del premi Fuster d’assaig en dues ocasiona, l’any 2003 amb Ficcions Còmplices un assaig sobre els totalitarismes actuals  i l’any 2016 amb Soldats del no-res una aproximació a  la figura dels joves europeus que s'incorporen a les files de Daesh o Estat Islàmic.
•    Ficcions Còmplices, Premi Joan Fuster d’assaig 2003, València: Edicions Tres i Quatre, 2004.
•    "El pensament creacionista en les tres religions monoteïstes" a Conviure, Barcelona, Edicions de la Universitat Ramon Llull, 2004.
•    Com ens enganyem. La ceguesa voluntària en les societats contemporànies (VIII Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta), Alzira: Bromera, 2007.
•    Menú del dia: carn de canó - Set estudis sobre metafísica del consumisme (Premi nacional d'Andorra d'assaig Sant Miquel d'Engolasters), Lleida: Pagès Editors, 2010.
•    La generació easy o de l'educació en l'era del buit (Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic 2013
•    Pensar el Totalitarisme MiniOps de l'Institut Obert de Catalunya, 2016.
•    Soldats del no-res (Premi Joan Fuster d'assaig 2016), València: Edicions Tres i Quatre, 2017.El jurat del 22è Premi de Poesia Màrius Torres 2017 composat per:

 • Josepa Contijoch
 • Xavier Macià
 • Jordi Marrugat
 • Eduard Sanahuja
 • Cèlia Sànchez-Mústich


Van fallar a favor de l'obra: "Disponibilitat" de Carles Morell Alsina


Carles Morell Alsina
(Artés, 1992)
És graduat en Filologia catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona
Ha publicat els llibres de poesia Els vapors que maten (50è premi Amadeu Oller), Escola de cecs i el dietari Notes per a un solo de Scriabin.
Figura a l’Antologia 33 poetes menors de 35, a Assumiràs la veu i a Premi Amadeu Oller. 50 anys de poesia.
Ha escrit en diversos mitjans i revistes especialitzades com ara: El Punt Avui, Caràcters, Estudis Romànics, els Marges, Núvol, Poetari o Quadern.
Recita arreu del territori.

Durant la Gala de la Nit de Concessió que es va celebrar a l'Auditori Enric Granados l'alcalde Àngel Ros va lliurar els premis als guanyadors.

Gala de concessió dels Premis Literaris 2017

imatge: Herminia Sirvent

 

 

 

JURATS DELS PREMIS LITERARIS

34è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2017

Teresa Iribarren Donadeu

Màrius Serra Roig

Salvador Giner de San Julián

Elena Casacuberta Sunyer

Josep M. Sala-Valldaura

 

22è Premi de poesia Màrius Torres 2017

Josefa Contijoch Pratdesaba

Xavier Macià Costa

Jordi Marrugat Domènech

Eduard Sanahuja Yll

Cèlia Sànchez Mústich

 

 

Guanyadors dels Premis literaris 2016

33è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 21è Premi de poesia Màrius Torres

El passat divendres 18 de novembre, es va fer públic en roda de premsa al Saló de Plens del Palau de la Paeria, els veredictes dels jurats dels Premis Literaris de Lleida, convocats per l'Ajuntament de Lleida a través de la Regidoria de Cultura i la Diputació de Lleida a través de l’Institut d'Estudis Ilerdencs.

La participació als dos premis ha comptat amb un total de  47 originals, 35  dels quals opten al 21è premi de poesia Màrius Torres, amb una dotació de 6.000€, i 12  originals que opten al 33è premi d'assaig Josep Vallverdú, amb una dotació de 9.000€.
guanyadors dels premis literaris 2016

El jurat del 33è Premi d'Assaig Josep Vallverdú 2016 va fallar a favor de :

Miralls creuats de Roig/Capmany de M. Àngels Cabré


M. Àngels Cabré (Barcelona, 1968), llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i màster en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, és escriptora, crítica literària especialitzada en literatura feta per dones i directora de l’Observatori Cultural de Gènere, dedicat a impulsar la cultura feta per dones.

Ha publicat la novel·la El silencio, els poemaris Gran amor i Si se calla el cantor i els assaigs  Leer y escribir en femenino  (2013), A contracorriente. Escritoras a la intemperie del siglo XX (2015) i Wonderwomen. 35 retratos de mujeres fascinantes (2016).

També és autora d’una biografia del poeta Gabriel Ferrater, i també n’ha fet a la traducció al castellà de la seva obra completa. Ha traduït també la poesia d’Oscar Wilde.

Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació com ara la Vanguardia, El País, RNE, Núvol....

Dóna classes al Màster de Gènere i Comunicació  de la UAB


El jurat del 21è Premi de poesia Màrius Torres 2016  va fallar a favor de :

Silur d’amagatotis d’ Albert Garcia Elena


Albert Garcia Elena (Barcelona, 1970)

Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, ha publicat quatre llibres de narrativa i ha estat inclòs en diversos reculls, antologies de relats breus i poesia, sovint amb diferents pseudònims.

És especialista en formats breus, aforística i ludolingüística.

Actualment viu a Barcelona i treballa a la Institució de les Lletres Catalanes.