Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida
Esteu aquí: Inici Música Auditori Municipal Enric Granados Residències Artístiques

Residències Artístiques

Aprovació inicial de les bases reguladores pels ajuts en forma de Residencia Artística a l’Auditori Municipal Enric Granados i/o al Teatre Municipal de l’Escorxador a entitats sense ànim de lucre i/o companyies professionals vinculades al teixit cultural de la ciutat de Lleida

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió de data 25 de febrer de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les bases reguladores pels ajuts en forma de Residència Artística a l’Auditori Municipal Enric Granados i/o al Teatre Municipal de l’Escorxador a entitats sense ànim de lucre i/o companyies professionals vinculades al teixit cultural de la ciutat de Lleida, així com de sotmetre les Bases reguladores a la informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la pàgina web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, així com en un dels mitjans de comunicació escrita diària, que estaran exposats al públic durant un termini de 20 dies hàbils a efectes que es puguin formular les corresponents al·legacions i/o reclamacions.


El termini d’exposició pública es comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOP. Aquest acord d’aprovació inicial es considerarà definitiu cas de no presentar-se cap reclamació durant el termini d’exposició pública.

 

Es delega expressament en la Junta de Govern Local i en l’Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al·legació o reclamació en relació a les bases.

 

Podeu consultar les bases reguladores de les Residències Artístiques, clicant aquí.